Mayovky

 • Úvodní stránka
 • Knihovna
 • Lexikon postav
 • Filmografie
 • O webu a autorech
 • Žut

  Základní informace

  Rok: 1964
  Délka: 114 minut
  Režie: Robert Siodmak
  Hlavní role: Lex Barker (Kara ben Nemsí)
  Země původu: Německo
  Točeno: Jugoslávie, Itálie

  POZOR! Následující text vyzrazuje obsah i zápletky díla!

  Lord David Lindsay očekává na jachtě návštěvu bohatého francouzského obchodníka Galingréa. Namísto něho přijde obchodník s koberci, který se jmenuje Nirwan. Tvrdí, že Galingré byl unesen bandou obávaného Žuta.

  Bandité přepadnou a zapálí usedlos rolníka Oska. Tomu také zabijí bratra a unesou dceru Čitu. Čitina snoubence Omara už zavraždit nestačí, protože zaslechnou přijíždet Karu ben Nemiho a Halefa, kteří přepadeným přispěchali na pomoc. Nirwan, který dorazí v kočáře konstatuje, že i toto je práce Žutových lidí. Údajně to udělali proto, že neodvedl výtěžek ze své půdy jako výpalné. Chromý žebrák Busra ukáže Kara ben Nemsimu, Halefovi a Omarovi cestu, na níž se dostanou do léčky banditů. Uniknou, ale Kara má poraněnou nohu a je nucen se léčit v Galingréově domě. V Ostromiši se Kara a jeho druhové setkávají s nepřátelstvím ze strany obyvatel. Nerozumí tomu, navíc starý muž v černém hávu, kterého nazývají „svatým“ Mübarakem, pošle proti hrdinům celé město. Kara dokáže, je že Mübarek podvodník. Je to převlečený Busra, který slídí po kraji a jako falešný prorok podněcuje lid. Naštvaný dav se obrátí proti Mübarekovi, ale tomu se podaří prchnout.

  Bandita Manach vězní zajatou Čitu v podzemní jeskyni. Vězněn je zde také Galingré. Dívka se brání dotěrnému Manachovi a nakonec se jí podaří utéct. Bandita by ji byl dostihl, kdyby se na cestě neobjevil Nirwanův kořát. Čita Nirwana prosí o záchranů a ten jí nabídne pohostinství v luxusu. Galingréova manželka Annerre se připojí ke Karovi a jeho druhům. Všichni se plaví s koňmi na voru po řece a jsou odstřelováni bandity. Hrdinové se dokáží ubránit a dostanou se na břeh. V noci odpočívají v pastýřově chýši. Přestože je Halef na stráži, banditům se podaří pastýře zavraždit. Halef chce ještě v noci vrahy dostinout, vyrazí po jejich stopě, ale skončí v zajetí Žutových lidí. Je mezi nimi i Manach a Mübarek. Lupiři zapálí chatr, ve kreré Halefa mučili a netuší, že je tam už jen Mübarek. Halefa totiž stačil včas zachárnit Kara ben Nemsi za pomoci jeho hřebce Ríha. Čitu hleád tajně v jejím pokoji Nirwanova manželka a prozradí dívce, že se ocitla v moci samotného Žuta. Nirwan sám je totiž Žut, který kolem sebe soustředil bandity a terorizuje kraj. Z Čity se má stát jeho milenka.

  Za Nirwanem přijede lord Lindsay se sluhou Archiem. Chce koupit vzácné koberce, ale Žut ho zajme. Nirwan za Lindsaye chce vysoké výkupné. Sluha Imer využije pánovy nepřítomnosti a nabídne Lindsayovi, že ho za tučnou odměnu pustí. Lindsay naoko souhlasí, Imere je odvede Angličany na místo, kde jsou údajně ukryté peníze. Zatímco Imer a jeho kamarádi kopou u borovice, Lindsay nerušeně svaří. Vůně medu přiláká velkého medvěda, před kterým Imer a jeho kumpáni prchnou. Lindsay a Archie vylezou na strom. Kara zaslechne křik a rychle dorazí zvíře zneškodnit. Od Lindsaye se potom dozví, kde je Galingré.

  Kara ben Nemsi žádá Kodžu Bašu o pomoc proti Žutovi. Ten však i přes vysoké postavení patří k banditum a vydá Karu na milost a nemilost Žutovi. Ten opětovně uvězní Lindsaye v jeskyni a Karovi připraví smrt usýkáním.

  Když se Halef s Annettou nedočkají Kara ben Nemsiho, vydají se k Muchtarovi, hlavnímu soudci Rugavy. Tento spravedlivý muž vyrazí s vojáky proti banditům. Žutova zapuzená manželka pomůže Čitě k útěku. Dívka pak Annettě ukáže tajnou cestu k vězení a několik vojáků se tam vydá. Ostatní vojáci dobudou Žutovo sídlo a bandity zabijí nebo zajmou. Žutovi se povede znovu zmocnit Čity a utéct. Omar Čitu nakonec zachrání, Kara ben Nemsi pronásleduje samotného Žuta. Dostanou se až k propasti, u které Žut zastřelí Karova hřebce, ale poté najde smrt v propasti, když se jí pokusí se svým koněm přeskočit.

  Napsal Pavel Moravec

  © 2014 Tomáš Volf