Mayovky

 • Úvodní stránka
 • Knihovna
 • Lexikon postav
 • Filmografie
 • O webu a autorech
 • Divokým Kurdistánem

  Základní informace

  Rok: 1965
  Délka: 99 minut
  Režie: Franz Josef Gottlieb
  Hlavní role: Lex Barker (Kara ben Nemsí), Ralf Wolter (Hadži Halef Omar)
  Země původu: Německo
  Točeno: Jugoslávie, Itálie

  POZOR! Následující text vyzrazuje obsah i zápletky díla!

  V Kurdistánu je voda cennější než zlato. Zákony pouště, které se vody týkají, jsou takřka posvátné, tureckým vojákům jsou však lhostejnou. Vrhnou se bez souhlasu k prameni kmene Haddádů. Ahmed el Cora, syn haddánského šejka Muhammada Amína spěchá k prameni, aby vetřelce vyhnal. Postaví se jim, ale je přesilou přemožen a zajat. Velitel vojáků je Machredž z Mossulu, který hodlá zajatce dopravit do Buruska a pověsit za vzpouru proti Pádišáhovi.

  Ve svém sídle se Pádišáh loučí se statečným Karem ben Nemsim. Z vděčnosti za to že zbavil zemi loupežníka Žuta mu dává zvláštní ferman – doklad o tom, že je Kara přítel Pádišáha. Během slavnosti Kara potká krásnou Ingžu, dceru Kadira Beje. Také Ingdža opouští palác. Se vou služebnou Bendou se připojuje ke karavaně, která jí má pomoci se dostat zpět k jejímu otci. Při návštěvy svého přítele Halefa se Kara dozví o nešťatném Ahmedově osudu a slíbí jeho otci šejku Muhammadovi, že se pokusí jeho syna osvobodit. Karu, Halefa a Muhammada zajmou v horách Jezídi, kteří ho odvedou k Ali Bejovi do vesnice. Ali Bej je však Karovým přítelem a s úctou je přijme.Po kurdistánských horách cestuje spolu se svým komorníkem Archiem anglický lord David Linsay. Touží objevit zbytky Noemovy archy. I přes nepříznivé okolí trvá Lindsay na zvyklostech své země. Žádá si po Archiem koupel a v pět hodin také pravý anglický čaj. Oba dva je zadrží Machredžův kapitán se setninou, vyslanou jako předvoj. Marně se Lindsay pokusí o útěk, zachrání ho až Kara ben Nemsi. Lindsay mu za odměnu řekne, že se na vesnici Jezídů chystá útok. Chystají se Jezídy rozstřílet děly, aby nemohli svědčit o tom, že po nich Machredž chtěl příliš vysoké daně. Kara plán překazí tak, že sami děla obsadí a použijí děla proti Machredžovi. Machredž je zahnán na útěk, ale díky prostořekosti Halefa se dozví, že přátelé míří do Buruska.

  V Burusku je Ahmed vsazen do žaláře. Kara do města dorazí den před Ahmedovou popravou. Prokáže se pádišáhovým listem a stane se váženým hostem Mütesselina, velitelem města. Ten holduje alkoholu, přičemž tvrdí, že je to jeho lék proti neduhům. Kara mu věnuje spoustu jeho „léku“. Mezitím se Pádišáh dozví o zradě Machredže, který je zbaven titulů a prohlášen za zločince, na jehož hlavu je vypsána vysoká odměna. Před hněvem mocného Pádišáha prchne Machredž do Buruska. Zde naláká naše přátele do pasti, ale Kara je schopen je osvobodit díky vlčákovi Dojanovi, kterého dostal darem od Ali Beje. Machredž prchá, ale Kara nemá čas ho pronásledovat, musí zachránit Muhammadova syna. Odvážným přepadem ho zachrání přímo z opráty a ujíždí pryč, k Haddádům. Machredž plánuje pomstu. Jeho lidé přepadnou karavanu, se kterou cestuje Ingdža s Bendou. Vyčerpané zajatkyně najde Archie. Lord Lindsay je připraven na jakoukoliv situaci, Archie na jeho příkaz vytáhne z vaku balon, naplní ho vzduchem a všichni čtyři vzlétnou. Balon ale nakonec klesne zpět k zemi u Machredžovy tlupy a čtveřice je opět zajata. Machredž během pronásledování Kara ben Nemsiho zabije čtyři Chajdejce a Karu, který jim pospíchal na pomoc, zajme.

  Zmocní se i jeho přítel a bránícího se Muhammada zabije. Před Kadir Bejem, vůdcem Chaldejů, svede Machredž vinu na Karu a dosáhne toho, že je Kara a společníci odsouzen k smrti oběšením. Dorazí však Ingdža, která se mezitím zvládla osvobodit. Poskytne svědectví o Machredžových zločinech. Ten se pokusí uprchnout, ale Kara ho v boji muže proti muži přemůže. Machredž umírá při pádu do propasti.

  Napsal Pavel Moravec

  © 2014 Tomáš Volf