Mayovky

 • Úvodní stránka
 • Knihovna
 • Lexikon postav
 • Filmografie
 • O webu a autorech
 • Pouť do Mekky

  Základní informace

  V originále: Am Jenseits
  První vydání: 1899
  Oblast: Orient

  Česká vydání

   Toužimský a Moravec
   2 svazky (Pouť do Mekky, Ve městě prorokově)

  POZOR! Následující text vyzrazuje obsah i zápletky díla!

  Kara ben Nemsi a jeho věrný druh, dříve sluha, Halef se rozhodnou vykonat hadždž a navštívit svaté město muslimů, Mekku. Z Halefa je nyní významný muž. Díky sňatku s milovanou Hanneh se z něj stal dokonce vůdce celého kmene Haddedihnů. Halef, Hannah a i ostatní Haddedihnové díky Kara ben Nemsimu konvertovali ke křesťanství, a proto pro ně představovala cesta do Mekky velké nebezpečí. Bylo proto rozhodnuto, že nepoputují sami, ale vybere se zhruba padesát mužů, kteří pocestují s nimi. Mezi nimi je i Halefův syn Kara ben Halef. Navíc se rozhodnou cestovat pod falešnými jmény, především pak Kara ben Nemsi.

  Po několika dnech cesty narazí na skupinu mužů, kteří zrovna pohřbívají svého přítele. Nechovají se zrovna přátelsky, za čímž podle Kara ben Nemsiho je něco jiného než jen to, že právě pohřbili svého přítele. Zůstanou s nimi přes noc, a když ráno odjedou, jde Kara ben Nemsi s Halefem k místu hrobu, aby muže vykopali. Vykopou ho a zjistí, že muž skutečně vypadá jako mrtvý. Kara ben Nemsi však cítí zradu a ověří mrtvole životní funkce. Zdá se mu, že zachytil známky tepu. Spolu s Halefem muže oživí. On se jim představí jako Münedschi. Je to starý slepec, který žil z dobré vůle svého dobrodince, který však byl tím, kdo starce pohřbil. Když se ho zeptají, proč ho pohřbili a proč vypadal mrtvý, Münedschi jim odpoví, že podobné stavy bezvědomí mívá často a že tentokrát asi zůstal „mimo“ o něco déle, proto byl svými společníky pokládán za mrtvého. Věří, že jeho dobrodinec, El Ghani, je zcela nevinný. Kara ben Nemsi zase věří, že v tom musí být něco více.

  Nechtějí nechat starého Münedschiho uprostřed pouště, a tak ho vezmou s sebou. Mezi Münedschim a Kara ben Nemsim se vytvoří zvláštní vztah, často spolu hovoří. Kara ben Nemsi je překvapen slepcovou touhou obhajovat islám a kritizovat křesťanství. Nakonec se zjistí, že slepec je bývalý křesťan, který konvertoval. Jako důvod uvádí, že křesťané se o chudého slepce nijak nepostarali, ale muslim ho přijal s otevřenou náručí. Říká, že křesťanství je víra pokrytecká a sobecká. Kara ben Nemsi mu pochopitelně oponuje, neb je znalcem obou svatých knih.

  Potkávají Khutab Agha a jeho vojáky. Jedná se o přítele Halefa a Kara ben Nemsiho. Hovoří spolu a dozví se, že pronásleduje zloděje, který ukradl poklad z mešity. Popis muže sedí na El Ghaniho. Münedschimu to neřeknou pro případ, že by o tom věděl. Kara ben Nemsi a Halef se zavážou mu pomoci.

  Společně se dostanou k pramenu mezi skalami. Zde potkají El Ghaniho, ale není možné vykonat spravedlnost., neboť je vzat pod ochranu podlého pouštního kmene Beni Khalidů. Ti ho odmítají vydat, jejich vůdce si sám dělá nárok na poklad. Khutab Agha je spolu se svými vojáky zajat. Kara ben Nemsi je osvobodí a naopak zajmou El Ghaniho a vůdce Beni Khalidů. Domluví se na souboji ve třech disciplínách. Hod oštěpem, střelba a boj na nože. Kara ben Nemsi se nezúčastní, bojují Halef, jeho syn a další z kmene. Nakonec vyhrají všechny tři disciplíny. Ale tím to nekončí. Khutab Agha sice získá poklad a putuje s ním zpět, ale Beni Khalidi si na něj počkají, přepadnou ho a zabijí. Kara ben Nemsi na místo doráží pozdě a také se ho pokusí zabít. Jeho život je ve velkém nebezpečí, když konečně dorazí Halef a všechny Beni Khalidy zabijí. El Ghani je propuštěn s hanbou, slepec uzná jeho vinu a cesta do Mekky může pokračovat.

  Napsal Pavel Moravec

  © 2014 Tomáš Volf