Mayovky

 • Úvodní stránka
 • Knihovna
 • Lexikon postav
 • Filmografie
 • O webu a autorech
 • Pouští

  Základní informace

  V originále: Durch die Wüste
  První vydání: 1892
  Oblast: Orient

  Česká vydání

  • 1898-1899 Benediktinské nakladatelství a knihkupectví, Brno
  • 1898-1900 Josef R. Vilímek, Praha
  • 1904-1905 Josef R. Vilímek, Praha
  • 1908-1909 Josef R. Vilímek, Praha
  • 1930-1931 Toužimský a Moravec, Praha
  • 1970-1973 Olympia, Praha
  • 1992 A-MOR Hanácké nakladatelství, Vyškov
  • 1992-1993 Olympia, Praha
  • 2010- Návrat, Brno

  POZOR! Následující text vyzrazuje obsah i zápletky díla!

  První díl cyklu Ve stínu Pádišáha plní funkci seznamovací. Potkáváme zde naše hrdiny, Kara ben Nemsiho s Halefem a dozvídáme se něco málo o jejich úkolu.

  Na začátku se oba dva octnou v Alžíru, odkud putují přes solné jezero Šot (Tunis). Halef se snaží Nemsiho konvertovat k islámu, ale ten odolává. Cestou narazí na mrtvolu muže, který má u sebe prsten s iniciály E.P. a datem 15. července 1830. Později najdou Arména, který byl popsán v dopise, který byl též nalezen u mrtvoly. Nemsi mu ukradne jeho kořist a potom pokračují dále. Armén se znovu vrátí, zastřelí průvodce Kara ben Nemsiho a uprchne. Spolu s Umarem, synem zabitého průvodce, se vydávají po stopě vraha. Dostihnou ho, ale on jim uteče. Umar se za ním vydává a pronásleduje ho.

  Přes Tripolis se dostanou do Káhiry, kde Halef rozhlásí, že Kara ben Nemsi je léčitel. Toho hned využijí při léčbě místního pána, jemuž stoná žena.

  Na své další cestě jsou zajati. Jsou nuceni cestouvat lodí po Rudém moři, až se dostanou do Džiddy, kde je zahrání Halefův důvtip. Halef je pak požádán, aby si vzal dceru Maleka, Hanneh, odvedl ji do Mekky a pak se s ní rozvedl. Halef, který je okouzlen, souhlasí.

  Vyrazí tedy do Mekky spolu s Nemsim. Cestou je přepadne Abú Sajf, který je zajal a odvezd od Džiddy. Strhne se bitva, Halef Sajfa zabije a získá právo ponechat si Hanneh, stát se členem kmene a říkat si hádží.

  Nesmi je později opustí a vyrazí svojí vlastní cestou. V Maskatu se seznamuje se sirem Davidem Lindsayem, se kterým se plaví do Bagdádu. Dostanou se do tábora Haddádů. Haddádi jsou v ohrožení okolních kmenů, Nemsi se proto nabídne jako zvěd, za což získá koně Ríha. Později uzavře bratrství s šejkem Muhammad Amínem.

  Strhne se bitva. Haddáni zvítězí a vynutí si od kmenů kořist a pravidelné poplatky. Nemsi se pak dozví, že syn šejka Amína je zajat a uvězněn v pevnosti Amádíja. Halef, Amín a Nemsi tam vyrazí. Kniha končí popisem slavnosti, která má být narušena přepadením.

  Napsal Pavel Moravec

  © 2014 Tomáš Volf