Mayovky

 • Úvodní stránka
 • Knihovna
 • Lexikon postav
 • Filmografie
 • O webu a autorech
 • Ardistan a Džinistan

  Základní informace

  V originále: Ardistan und Dschinnistan
  První vydání: 1908
  Oblast: Orient

  Česká vydání

  • 1923 Vojtěch Šeba, Praha
  • 1938 Toužimský a Moravec, Praha
  • 1992 Laser, Plzeň
  • 1998-1999 Návrat, Brno
  • 2000 Levné knihy KMa, Praha

  POZOR! Následující text vyzrazuje obsah i zápletky díla!

  Kara ben Nemsi cestuje se svým věrným společníkem Hadži Halef Omarem skrze tajuplným světem krajiny Sitara, kde se rozkládají dvě království, Ardistan a Džinistan. Dílo patří mezi nejvýznajmější pozdější díla Karla Maye, ve kterém na základě svých cest a životních zkušeností vysvětluje čtenáři svůj osobitý náhled na svět.

  Ústředním tématem je vývoj člověka. Ten je z počátku nízkého původu, nedokonalý či přízemní, ale postupně se vypracovává na vyšší úroveň vědomí, na lidi duchovní, které May nazývá jako Šlechtice. May svéou představu ušlechtilého člověka popisuje jako člověka věřícího v jednoho boha, intelektuála a muže činu.

  Na cestě, která začíná v krajích Ardistanu a končí na hranicích Džinistanu, se vypravěč potkává s různými národy, které představují různé vývojové stupně mezi člověkem nízkým a člověkem vyšším, tedy Šlechticem. Vyprávění je vloženo do kontextu orientálního světa, lidé i komunity nesou jména či vlajky původem arabským či indickým. Předlohu Ardistanu a Džinistanu lze najít ve střední a jižní Asii.

  Vypraveč a jeho společník se nejprve setkají s Ussulem a kmen lidí, kteří žijí hluboko v bažinách. Ussula popisují jako ušlechtilého divocha a celý kmen žije anarchistickým-pacifistickým způsobem života. Mladý Ussul se k oboum společníkům přidá, neboť touží vystoupat až na úplný vrchol poznání.

  Poté dojde k válce, která však proběhne bez kapky krve. Protivníkem jsou Tchobani, pastýřští muslimští kočovníci, kteří defacto jsou pod nadvládou Mirse z Ardistanu i přesto, že mají vlastního šejka.

  Mirs z Ardistanu má pověst krutého, zkorumpovaného vládce. To se ostatně dokáže, když se s ním Kara ben Nemsi a Halef setkají. Zároveň zjistí, že v Ardu, městě v Ardistanu, si vlastně ani pozitivní charakterové vlastnosti vytvořit nelze. Je pod vlivem zkostnatělé nelidské rodinné tradice Lamisu, kastovního uspořádání. Budhistický Lamis je charakterizován jako trvale negativní a špatný, alespoň co se týče tohoto příběhu.

  Následné události vedou k tomu, že se Mirs z Ardistanu změní. Důvodem jsou cizí vlivy a on začne budovat a vylepšovat svůj charakter a své vlastnosti, aby se v budoucnu dokázal stát dobrým vládcem. May zde používá mnoho orientálních prvků, ale se silně křesťanskou symbolikou. Jedním z příkladů je anděl, který v poušti ukáže na studnu. Tato klíčová scéna se odehrává poblíž bývalého hlavního města Ardistanu a Mirs si to vyloží jako setkání se svou minulostí a předky, vzdá se své krutosti a nezodpovědnosti a stane se čestným. Jako důkaz této změny začne Mirs shromažďovat zásoby pro další generace, aby jednou na tomto svatém místě mohlo znovu vzniknout město.

  Po očistě Mirse se Ardistan připravuje na závěrečnou konfrontaci se svými nepřáteli, odpadlíky a podobnou skupinou lidí. Bitva proběhne nedaleko hranic s Džinistanem. Boj je popsán jako takřka nadpřirozený boj a armády Džinistanu přijdou Mirsovi v jeho bitvě pomoci. Tímto je konečně překonáno nepřátelství mezi Ardistanem a Džinistanem.

  Napsal Pavel Moravec

  © 2014 Tomáš Volf