Mayovky

 • Úvodní stránka
 • Knihovna
 • Lexikon postav
 • Filmografie
 • O webu a autorech
 • Halef Omar

  Stručný popis

  Postava z mnoha příběhů odehrávajících se v Orientu. Celým jménem Hádží Halef Omar ben Hádží Abú'l Abbás ibn Hádží Dáwúd al Gossara, v německém originále Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawud Al Gossarah. Jedna z nejoriginálnějších a nejhumornějších postav v Mayově díle. Šejk kmene Haddádů. Skutečným Hádžím se stal až poté, co s Karou ben Nemsím navštívil v románu Pouští svaté město Mekku. Svého sídího se vytrvale pokoušel obrátit k islámu, ale nakonec se on sám stal křesťanem. Vyznačuje se horkokrevností, velkou výřečností, odvahou, lstivostí a oddaností, častokrát i nerozvážností či chvástáním. Vždy dbá na dojem a účinek svého dlouhého jména. Byl dobrým střelcem a od Kary ben Nemsího se naučil číst stopy. Oženil se s Hanneh, dcerou šejka Ateibů Meleka, která mu porodila syna Karu ben Halefa.

  "Halef byl podivný chlapík. Byl tak malý, že mi sahal sotva pod ramena, a přitom tak suchý a tenký, jako kdyby byl deset let mezi pijavými papíry herbáře. Přitom mizela jeho tvář úplně pod turbanem, který měl plné tři stopy v průměru, a jeho burnus, kdysi bílý, nyní však blýskající se všemi možnými odstíny mastnoty a špíny, byl zhotoven rozhodně pro člověka postavou mnohem většího, takže jej musil vyhrnouti jako dámský jízdní šat kdykoli slezl s koně, chtěje jíti. Ale přes tu zevní neúhlednost člověk bezděky měl před ním úctu. Byl neobyčejně ostrovtipný, měl mnoho odvahy, obratnosti a vytrvalosti, a přemáhal největší nesnáze velmi snadno. A poněvadž mimo to mluvil všemi dialekty, kterými se mluví mezi Uelad Bu Seba a ústím Nilu, měl také moji plnou důvěru, takže jsem jej pokládal spíše za svého přítele, než za svého sluhu. Měl arci jednu vlastnost, která občas bývala mi nepříjemnou a nepohodlnou. Byl fanatickým moslimem a z lásky ke mě se rozhodl, obrátiti mne na islám... Aby svoji postavu zvýšil, měl starou, hubenou, ale hrozně vysokou kobylu hassi-ferdžanskou, a seděl na ní tak vysoko, že díval se na mne shůry. Při rozmluvě počínal si neobyčejně živě; klátil nohama beze třmenů, gestikuloval suchýma, hnědýma a malýma rukama, snaže se dodati svým slovům tím živým posunkováním důrazu tak, že jsem se musil přemáhati, abych zůstal vážným... Tahal se za sedm chlupů své brady, škubal osm nitek vpravo a devět vlevo od svého nosu, což všecko dohromady jmenovalo se vousem..."

  Halefa Omara můžeme označit za skutečné alter ego Karla Maye. Ve své autobiografii Mein Leben und Streben (1910) May píše:

  "A tento Hádží je moje vlastní anima, ano, anima Karla Maye!"

  Animou rozumí prostě život a bytí, bez toho, že by s tím spojoval požadavky na duši a ducha. Kara ben Nemsi představuje ideál se všemi pozitivními duševními i tělesnými vlastnosti, postava, která se věnuje ušlechtilým cílům a vyřeší každou situaci. Halef ztělesňuje realističtější stránku Maye - už vzrůstem prcka (May sám měří 1,66 metru) a nevybaveností žádnými patrnými přednostmi.

  "Tím, že popisuji všechny chyby Hádžího, líčím své vlastní a tedy se zpovídám..."

  Napsal Pavel Moravec

  © 2014 Tomáš Volf