Mayovky

 • Úvodní stránka
 • Knihovna
 • Lexikon postav
 • Filmografie
 • O webu a autorech
 • Nanap-neav

  Další jména

  Starý náčelník

  Stručný popis

  Slavný a hodně starý náčelník Utahů, jehož slovo uznává každý Utah. Na sklonku života mu ovšem stáří trochu zakalilo rozum, a tak se dopouští chyb, které by jako mladší neudělal.

  Z pohledu autora

  Byl to starý, už nejméně osmdesátiletý kmet se svrasklými tvářemi v obličeji nepomalovaném válečnými barvami a s dlouhými bílými vlasy, které splývaly až na záda. Držel se přes svůj věk zpříma a hrdě, jako by mu bylo o třicet méně.

  Ukázka z díla

  Mlč! Nanap-neav ví nejlíp, koho má před sebou – ale copak nás tu není víc než desetkrát třicet bojovníků? Nemáš s sebou i ty pětkrát deset mužů? Na jednu bledou tvář připadá sedm našich mužů! Zmocníme se jich a spoutáme je a všechny přivážeme k mučednickému kůlu! A teď pojďme, určím bojovníky, kteří s tebou pojedou.

  Napsal Tomáš Volf

  © 2014 Tomáš Volf