Mayovky

 • Úvodní stránka
 • Knihovna
 • Lexikon postav
 • Filmografie
 • O webu a autorech
 • Poklad na Stříbrném jezeře

  Základní informace

  V originále: Der Schatz im Silbersee
  První vydání: 1894
  Oblast: Western

  Česká vydání

  • 1902 Alois Hynek, Praha
  • 1932 Toužimský a Moravec, Praha
  • 1937 Toužimský a Moravec, Praha
  • 1944 Toužimský a Moravec, Praha
  • 1981 Olympia, Praha
  • 1991 Albatros (nakladatelství), Praha
  • 1991 Magnet-Press
  • 1991 A-MOR Hanácké nakladatelství, Vyškov
  • 1994 Toužimský a Moravec, Praha
  • 2005 Návrat, Brno
  • 2013 Toužimský a Moravec, Praha

  POZOR! Následující text vyzrazuje obsah i zápletky díla!

  Na parníku

  Příběh začíná na palubě parníku Dogfish, kde se shodou okolností schází zajímavá společnost, a to Old Firehand, Černý Tom, inženýr Butler s dcerou, Nintropan-hauey, Nintropan-homoš a parta tuláků a lupičů pod vedením kriminálníka Cornela Brinkleyho.

  Ti se snaží vyvolávat hádky a šarvátky s cestujícími. První zkouší Černého Toma, který ale chytře vypije nabídnutý drink a rychle se přestane vybavovat. Podruhé se pokusí donutit k přípitku Olda Firehanda, který ale Cornela dvěma údery rychle uklidní a revolverem a svým známým jménem donutí skupiny lumpů zapomenout a pomstu. Do třetice zkouší staršího indiána, kterého Cornel uhodí poté, co se s ním odmítne napít. Před druhým úderem indián uhne a útočník udeří do bedny, ze které se ozve řev.

  Zmatek, který následuje, uklidní majitel zvěřince Jonathan Boyler, který vysvětlí, že převáží dobře zajištěného černého pantera. Za peníze ho předvede a navíc zorganizuje představení, během kterého krotitel vleze k panterovi do klece. Neodhadne ovšem, jak na pantera působí hluk na lodi, dlouhá plavba v kleci a dav kolem. Panter ukousne krotiteli hlavu a vyskočí z klece. Všichni cestující se snaží utéct, zatímco se panter vydá za pomalejší ženou. Old Firehand ji chytí a podá kapitánovi na můstek a přibíhající šelmu kopne do čumáku a vystřílí do ni zásobník revolveru.

  Panterovi to sice neublíží, ale je trochu zmaten, a tak se otočí a za cíl si vybere malou holčičku uprostřed paluby. Než se k ní dostane, přeběhne kolem mladý indián, který dívku chytí a skočí s ní do vody. Panter skočí za nimi, ale indián pod vodou proplave na druhou stranu a po laně se vyšplhá zpět.

  K lodi se přiblíží vor s Tetkou Drollovou a Fredem Engelem a zmatený panter se na ně chystá zaútočit. Tetka Drollová vezme pušku, nechá si pantera připlout blíž a zastřelí ho. Poté se oba nalodí a pokračují s ostatními v plavbě.

  Indiána, který zachránil mladou Ellen, odmění její otec inženýr Butler dvěma krásnými revolvery a on obdaruje holčičku svým ochranným znamením, které by jí mělo zajistit bezpečí mezi indiány.

  Mezitím si banda lumpů vyhlídne jednoho černocha pracujícího na parníku a vyšle ho na výzvědy. On zjistí a sdělí jim, že se dávají lovci dohromady a chtějí se vydat ke Stříbrnému jezeru a navíc, že inženýr Butler má ve svém noži spoustu peněz. Cornela napadne navrtat loď a ve zmatku ukradne nůž a spolu se svými společníky uprchne člunem na břeh. Vydávají se ke skupině rafterů, kam míří Černý Tom, protože veze peníze pro výplaty a chtějí se jich zmocnit. V patách mají oba indiány, kteří chtějí pomstít urážku, které se Cornel dopustil.

  Spálený srub

  O několik dní později dojedou oba indiáni mezi raftery a vysvětlí jim situaci. Všimnou si, že je někdo špehuje. Starší náčelník se vydá do tmy a pozorovatele zabije poté, co zjistí, že patří mezi trampy z parníku. Spolu s rafterem Blenterem se vydá na výzvědy a brzy najde tábor lumpů.

  Během výzvěd se Blenter prozradí a je chycen. Trampové ho chtějí zavraždit, ale indián běžící pro pomoc narazí na Old Firehanda a ostatní, kteří jeli po stopách zlodějů. Společně většinu trampů chytí a zbylé rozeženou po okolí. Zajmou i Cornela, kterého chce náčelník zabít, ale když zjistí, že stejný muž vyvraždil brutálně Blenterovi celou rodinu, nechá mu pomstu a sám se spokojí s tím, že Cornelovi uřízne uši.

  Než Blenter prokáže, že má na pomstu právo, jeden z trampů, který předstíral mrtvého, podstrčí Cornelovi nůž a on uprchne. Dá se dohromady se svým přítelem Woodwardem a několika dalšími vykradou srub, zapálí ho a prchají na sraz trampů.

  Poté, co se společnost doví od trampů o plánech skupiny, a zjistí, že srub vyhořel, rozhodnou se všichni pokračovat v jejich stopách až ke Stříbrnému jezeru, kde je chce Old Firehand zaměstnat těžbou stříbra. Na místě zůstává pouze Černý Tom a polepšený a spolupracující tramp Nolley, kteří srub opraví a připraví k práci.

  Obrana Butlerovy farmy

  V prérii nedaleko lesa, ve kterém pracovali rafteři, potkají známí lovci Gunstick Uncle a Humply Bill anglického lorda Castlepoola, který je cestovatelem a za službu průvodců jim nabídne tučnou odměnu. Oni si nechají říct a putují dále s ním. Cestou potkají prchajícího indiána Menaka Šechu, který jim poví o trampském srazu a o tom, jak byli on a několik jeho druhů zajati a někteří zabiti. Všichni tři mu samozřejmě chtějí pomoct, a tak zneškodní pátrací oddíl, který za ním vyjel, a dopomohou mu k osvobození jeho lidí. Navíc také zjistí, že se trampové chystají zaútočit na nedalekou Butlerovu farmu, a tak k ní zamíří, zatímco indiáni vyráží pro posily.

  Cestou narazí právě na lovce a raftery a po vzájemném přivítání všichni dojedou na farmu a připraví se k obraně. Zjistí, že farmář a jeho bratr s dcerou, kteří sem dorazili z parníku, jeli do města, a tak je jim k ruce jen paní Butlerová. Trampové vyšlou zvědy, kteří předstírají, že jsou obyčejní čeledíni, ale Old Firehand je prokoukne a vyžene. Předtím se mu ale podaří obránce zamaskovat, a tak zvědi nahlásí trampům, že bude útok snadný.

  Obránci je ale díky výhodnějšímu postavení několikrát odrazí, a tak se pokusí lumpové zaútočit alespoň na dobytek farmáře. Ten ale chrání indiáni, které Manaka Šecha přivedl, a obránci navíc udělají výpad z farmy, a tak jsou útočníci hodně oslabení. Přesto se jim ale do rukou dostane trumf, protože vyslaný posel mine farmáře a ten nic netušící upadne do zajetí. Trampové vyhrožují a plánují další útok v noci. Mezitím je ale všichni obklíčí a vodním kanálem odvedou špatně hlídané zajatce. Poté trampy napadnou a jen málo se jich stačí zachránit.

  Pokladna v Sheridanu

  Přibližně ve stejnou dobu na sebe narazí dva poutníci. Jeden nese velkou dřevěnou skříňku a druhý pušku, se kterou ale očividně neumí. Ten se skřínkou se jmenuje Jefferson Hartley a živí se tím, že se vydává za doktora a farmářům jako léky prodává obarvenou vodu. Než se na podvod přijde, sebere peníze a uteče. Druhý se jmenuje Haller a dělal úředníka ve městě, kde byl ale vyzván vlivným mužem na souboj. V tom shodou okolností zasáhl, a musel proto z města utéct. Byl ale natolik schopný, že mu jeho předchozí zaměstnavatel dal výborný doporučující dopis ke svému známému v Sheridanu.

  Hartley Hallerovi nabídne, ať se k němu zkusí přidat. Tomu se do toho sice moc nechce, protože je poctivec, nechá se ale přemluvit ke zkoušce. Na první farmě trik provedou, ale vydá se za nimi skupinka cizinců, kteří na farmě odpočívali. Ti podvod odhalí a Hartleyho o peníze oberou a ještě ho střelí do ruky. Nechají oba být, ale pak si uvědomí, že doporučující dopis by se jim mohl hodit k vykradení kasy, a tak se za nimi vrací. To Hartley zpozoruje a vymluví se, že se vrátí na původní farmu nechat si ošetřit rány. Hned na to se ale schová do křoví a vidí, jak tři cizinci, kteří patří mezi trampy, Hallera zavraždí.

  Zatímco čeká v úkrytu, přijede na místo Vinnetou. Podle stop a těla odhadne, co se zhruba stalo, a najde i Hartleyho. Chce se od něj dozvědět podrobnosti a on mu poví vymyšlenou historku, které Vinnetou moc nevěří, ale dál se tím nezabývá. Oba odjedou do Sheridanu, kde navštíví přednostu inženýra Charlese Charoye. Potkají se tam také s Old Firehandem, a když si navzájem vysvětlí situaci, domluví se na plánu, jak bandu trampů zlikvidovat.

  Charoy falešného Hallera přijme a jakoby mimochodem se mu zmíní, že jedním vlakem pojede kasa s penězi. Ten vše přes svého společníka oznámí ostatním, ale neví, že Old Firehand je odposlouchá. Trampové vymyslí plán, že falešný Haller a jeho kamarád Dougan budou dělat vlaku ochranu a v pravý čas zastaví vlak, aby ho mohli trampové vykrást.

  Neví ale, že mezitím lovci, trampové, dělníci pod velením dílovedoucího Watsona a přivolaná pomoc z vojenské pevnosti obklíčí tunel na trati a připraví past. Když pak jedou vlakem, Old Firehand převlečen za topiče oba zlikviduje, ale trampům na smluveném místě zastaví. Ti se nedočkavě nahrnou do vozu a on je odveze do tunelu.

  Tam připravené skupiny odpojí lokomotivu, a jak odjede, zapálí při obou východech hranice. Old Firehand trampům oznámí, že jediná jejich záchrana je vzdát se, což oni po poradě udělají. Chybí mezi nimi ale Cornel a jeho nejbližší společníci. Jak zjistí, ti vůbec do vlaku nenastoupili a zamířili ke Stříbrnému jezeru.

  S Utahy na život a na smrt

  Nějakou dobu poté projíždí prérií čtveřice známých lovců. Jsou to Old Shatterhand, Hobble Frank, Tlustý Jemmy a Dlouhý Davy. Narazí na malou hlídku z blízké pevnosti a zjistí od nich, že Utahům skupina bělochů ukradla koně a mnoho jich povraždila. Jelikož jim běloši odmítli zaplatit odškodné, vykopali válečnou sekeru.

  S hlídkou se rozejdou a pokračují indiánským chodníkem do lesa, kde odpočívají. Připojí se k nim dva běloši Knox a Hilton, kteří předstírají poctivé lovce. Old Shatterhand ale rychle pozná, že patří právě k těm zlodějům koní, vinou kterých celý spor začal. Jelikož si také všimne, že je obkličují indiáni, omráčí oba dva a uschová se se svými společníky na blízké skále.

  Indiáni je obklíčí, ale vyjednávání s náčelníkem Ovuts-avahtem, jména lovců a Old Shatterhandova henryovka přesvědčí indiány, aby je nezabili na místě, ale jako svobodné muže odvedli s sebou do tábora. Naproti tomu lovci slíbí, že se podrobí výroku rady starších. Ta se usnese, že každý lovec bude s jedním indiánem soupeřit na život a na smrt, přičemž podmínky i soupeře určují indiáni.

  První souboj čeká Dlouhého Davyho, který má svést plavecký závod s Pagu-angarem, vyhlašeným plavcem svého kmene. Lstí se ale dostane na stranu, kde plave po proudu, zatímco jeho soupeř proti. To mu dá takovou výhodu, že nakonec zvítězí, ale život i majetek indiána nežádá.

  Druhý souboj svede Tlustý Jemmy s Nambovh-avathem. Ten se od začátku chvástá a vychloubá, a tak se nechá snadno unést a provede lehkomyslný útok, po kterém ho Jemmy lehce přehodí přes sebe a porazí.

  Ve třetím běžeckém souboji se má utkat Hobble Frank a To-ok-tej. Cílem závodu je osamělý dub, ke kterému ale Frank neběží. Uhání k dvakrát vzdálenému smrku a To-ok-teje zmate tak, že nechá dub dubem a běží za Frankem. Jakmile proběhne kolem něj, doběhne Frank ke svému stromu a v klidu dorazí do cíle jako první.

  V posledním zápase vyzve Old Shatterhanda sám náčelník. Běloši jsou si jisti, že v případě vítězství se je budou indiáni snažit zadržet, a tak si připraví koně i zbraně k rychlému útěku. Old Shatterhand náčelníka rozdráždí tím, že se dobrovolně vzdá zbraně a působí naprosto lhostejně, až se náčelník pokusí zbrkle zaútočit. S tím ale lovec počítal, bodne ho nožem do ruky a omráčí. Poté se běloši rychle ztratí a uhání z vesnice pryč.

  Šťastný konec

  Během útěku narazí na Old Firehanda, Vinnetoua a ostatní. Domluví si, kde přepadnou pronásledovatele, a uhání dál, zatímco se početnější skupina ukryje, aby o nich indiáni nevěděli. Když projedou, vydají se za nimi a společně je uzavřou uprostřed kaňonu. Indiáni se vzdají, ale lovci je pustí a indiáni odtáhnou. Ve skutečnosti ale vyhledají početný oddíl Utahů a společně bělochy přepadnou a všechny kromě Hobble Franka a Tetky Drollové zajmou.

  Tito dva se plíží za indiány a vyslechnou rozhovor se zajatci, během kterého Vinnetou potrestá Nanap-neava za urážky sražením k zemi. Náčelník se při pádu udeří hlavou o kámen a naděje bělochů jsou ještě menší. Frank a Droll ovšem v pravou chvíli přeřežou zajatcům pouta. Ti se pak vyřítí k náčelníkům Utahů a použijí je jako rukojmí, aby mohli utéct.

  Ještě než utečou, dozví se, že mají další velký oddíl Utahů před sebou, a tak se ukryjí a nechají své pronásledovatele projít kolem. Old Shatterhand, Old Firehand a Vinnetou se plíží na výzvědy, zajmou náčelníky Tab-waghara a Cu-in-kuca a zjistí, že Utahové povraždili Cornela a zbytek jeho bandy. Zatímco prohledávají tábor, napadnou Navahové Utahy, ale musí se stáhnout, protože Utahů je mnohem více.

  Poražené Navahy jejich nepřátelé pochopitelně pronásledují a za nimi pokračují ke Stříbrnému jezeru běloši. Použijí neznámou stezku, a tak se vyhnou místu střetu mezi oběma kmeny a dojdou až k jezeru. Tam kromě obou Medvědů potkají také menší skupinu Timbabačů pod vedením náčelníka Čia-nicase. Společně zadrží Utahy a vzájemně se drží v šachu.

  Čia-nicas se vypraví na výzvědy, a když ho Utahové pod vedením náčelníka Nanap-varrentona chytí, ochotně bělochy zradí, protože se mu zdá, že s ním nejednali tak, jak si zaslouží. Zavede Utahy do tajné chodby, kterou by se dostali na ostrůvek ve Stříbrném jezeře, tedy do zad svých nepřátel. Běloši a Medvědi to ovšem odhalí a Nintropan-hauey vpustí do chodby vodu a Utahy utopí.

  Jediný, kdo se zachrání, je právě Timbabača, který pochopí svou chybu a jako trest prodá Old Firehandovi kus země u Stříbrného jezera, kde se nachází ohromná ložiska stříbra. Zbylí Utahové stojí najednou proti přesile, a tak uzavřou mír a běloši započnou těžbu stříbra.

  Napsal Tomáš Volf

  © 2014 Tomáš Volf