Mayovky

 • Úvodní stránka
 • Knihovna
 • Lexikon postav
 • Filmografie
 • O webu a autorech
 • Vinnetou III

  Základní informace

  V originále: Winnetou III
  První vydání: 1893
  Oblast: Western

  Česká vydání

  • 1922 Vojtěch Šeba, Praha
  • 1930-1932 Toužimský a Moravec, Praha
  • 1939-1940 Toužimský a Moravec, Praha
  • 1943-1944 Toužimský a Moravec, Praha
  • 1965-1966 Mladá fronta, Praha
  • 1970 Mladá fronta, Praha
  • 1990 Laser, Plzeň
  • 1992 GABI, Český Těšín
  • 1992 Olympia, Praha
  • 1993-1994 Návrat, Brno
  • 1997-1999 Návrat, Brno
  • 2000-2001 Levné knihy KMa
  • 2006-2007 Toužimský a Moravec, Praha

  POZOR! Následující text vyzrazuje obsah i zápletky díla!

  Kniha Vinnetou III je rozdělená na dva nesouvisející celky. Jedna část se věnuje putování Old Shatterhanda a Sans-Eara, druhá pak posledním dobrodružstvím Vinnetoua.

  Sans-Ear

  Přepadení vlaku

  První část knihy začíná osamělým putováním Old Shatterhanda, jehož společnost rozprášila skupina indiánů a on se snaží uniknout z jejich dosahu. Brzy se za ním objeví osamocený jezdec, kterého pronásledují čtyři indiáni. Když dojede k Old Shatterhandovi, provede chytrou kličku a indiány postřílí. Poté se začne zajímat o Old Shatterhanda, kterého považuje za zelenáče, ba dokonce pomatence, když se dozví, že píše knížky.

  Old Shatterhand ho rychle přesvědčí o svých schopnostech, které ještě doloží svou přezdívkou. Muž se mu představí jako Sans-ear a rychle se spolu spřátelí. Vyrazí na cestu společně a dojedou ke kolejím, u kterých se indiáni z kmene Ogallalů pod vedením náčelníků Ka-vo-miena a Ma-ti-ra a jeden běloch chystají přepadnout vlak. Zatímco Sans-ear zůstává nablízku a mapuje situaci, vyjíždí Old Shatterhand naproti vlaku, aby jeho osazenstvo varoval.

  Vlak se mu podaří zastavit, ale narazí na nezkušeného, ale namyšleného vlakvedoucího Fanninga, s nímž odmítá spolupracovat, a vrací se k Sans-earovi. Fanning sám naplánuje nedostatečně promyšlený útok proti indiánům za pomoci svého strojvedoucího Simpkina a jen díky pohotovým zásahům obou lovců jsou indiáni zahnáni. Utéct se podaří i bělochovi, ve kterém Sans-ear už příliš pozdě pozná Freda Morgana, jednoho z vrahů své rodiny, který ještě nepadl jeho rukou. Old Shatterhand ale naštěstí při rozhánění koní ukořistil Morganův váček, ve kterém měl uschovaný kromě hromádky diamantů i dopis od syna Patricka, který je stejně tak v hledáčku Sans-eara. Díky dopisů se dozví, že mohou oba hledat u Ria Peňasca, a tak se tam bez okolků vypravují.

  Supové pouště

  K Riu Peňascu vede cesta přes poušť LIano Estacado, kde se ale oba westmani stanou terčem supů pouště, kteří přemisťují kůly vyznačující cestu směrem do středu pouště a čekají, až poutníci zajdou žízní a vyčerpáním.

  Stejný osud by čekal i Old Shatterhanda a Sans-eara, kdyby se Old Shatterhandovi nepodařilo zastřelit kojoty, kteří již čekali na jejich smrt. Oba se osvěžili jejich krví a Old Shatterhand pak podpálil pole kaktusů, čímž vyvolal krátký, ale intenzivní déšť. Tím zachrání nejen sebe a Sans-eara, ale i černocha Césara, jeho pána Bernarda Marshalla a mnoho dalších spolucestujících, mezi kterými jsou ale i tzv. Supové pouště, tedy banditi působící právě na Llanu Estacadu, Williamse a Mercrofta, kteří si už na celou skupinu brousili zuby. Oba dva Old Shatterhand v noci vyslechne a zneškodní, ale následný soud jim není schopen dokázat vinu, a tak je donutí alespoň vyvést je z pouště.

  Old Shatterhand zjistí od Bernarda, že jeho otce Marshalla zabil shodou okolností právě Fred Morgan, a domyslí si, že diamanty patří jemu, a tak mu je vrátí. Kromě toho zjistí, že Fredovi pomohl jistý Holfert, který býval zaměstnancem jeho otcem.

  Když vyjedou z pouště, rozdělí se a jen Old Shatterhand, Sans-ear, Bernard a César zůstávají na místě. Old Shatterhand se vydává za supy na výzvědy a dostane se tak až do jejich tábora. Tam vyslechne jejich rozhovor, zjistí, že je vede jistý Capitan, a dozví se, že Mercroft je ve skutečnosti Patrick Morgan. Mimoto vyslechne plán, jak se jich supové chtějí zbavit. Rozhodnou se tomu předejít taktickým ukrytím a útokem na jejich skrýš ve chvíli, kdy bude opuštěná.

  Během útoku skrýš hlídají pouze Williams a jistý Hoblyn, které nemá skupinka problém zneškodnit. Ze zásob lupičů si naberou, co se jim hodí, vezmou si odpočaté koně a navíc zjistí, že Hoblyn ví, kde se chtějí oba Morganové sejít, a je ochoten je tam zavést. Jelikož Williams spáchá sebevraždu, aby se vyhnul trestu, nemají už žádný důvod zdržovat se, a tak celou základnu podpálí a vyrazí.

  Když jsou skoro na místě, zjistí, že se v těchto místech pohybuje velká skupina Komančů, a potkají Vinnetoua, který je špehuje. Ten se přidá k nim a společně narazí právě na Holferta. Toho vyslechnou a zjistí, že skutečně napomohl Morganovi k vraždě starého Marshalla. Během výslechu se Holfert ze strachu vyšvihne na koně a ujíždí, ale zlomí si cestou vaz.

  Opět se pověsí na stopu Morganů a potkávají nejen je, ale i Capitana s jedním kumpánem Conchezem, kteří chtějí Morgany zavraždit a kořist si nechat jen pro sebe. Všechny čtyři zajmou a vytvoří prérijní soud, kterému předsedá Vinnetou. Ten osvobodí Hoblyna a nechá hodit Capitana a Concheze svázané do řeky, čímž je odsoudí k smrti. Než stihne odsoudit Morgany, přepadne je tlupa Komančů. Všechny zajmou kromě Hoblyna, který nepřežije boj. Jediný Old Shatterhand stihne utéct.

  V rukách Komančů

  Když se po bezpečné době vrátí na místo přepadu, najde Césara ukrytého ve vykotlaném stromě. Omráčí dva Komanče, jednoho sváže a druhého, Ma-rama, syna náčelníka To-kej-chuna vezme s sebou.

  Po cestě ke komančskému ležení narazí na oba Morgany pronásledované Komanči za krádež mnoha věcí, ale oba dva uniknou. Když dojedou k ležení, propustí Old Shatterhand Ma-rama a přijede mezi indiány jako host. Ti ho pohostí, ale poté ho nechtějí pustit ze stanu. On však využije jejich pověrčivosti a neznalosti a pomocí dalekohledu a nakreslených portrétů náčelníků na papíře se dostane nejen k zajatcům, ale také zajme náčelníky a vymění je za život zajatců. Jelikož se spřátelí s Ma-ramem, dostanou výborné koně a od jeho sestry Hi-lah-dih ještě zásoby, takže snadno uniknou.

  Don Fernando de Venango y Colonna de Molynares de Gajalpa y Bostredo

  Přestože na cestu mají dost jídla, zásoby jim později dojdou, a tak si zabijí jednu krávu z neznámého stáda. Nádeníci a majitel farmy je zajmou a ani si nevšimnou, že si z nich dělají všichni jen legraci.

  Dojedou na farmu, kterou vlastní Mexičan, který si honosně říká don Fernando de Venango y Colonna de Molynares de Gajalpa y Bostredo. Ten je chce soudit, ale Old Shatterhand chytře přemluví jeho manželku Eulálii, aby je soudila ona, a skrz lichotky a jejich známost s bratrem Bernarda se snadno osvobodí, navíc zůstanou jako hosté.

  Od Eulálie se Old Shatterhand dozví, že zde byl Allan Marshall, který udělal dojem na její dceru Almu, ale odjel a za ním pak oba Morganové. Během pronásledování se dostanou až do obchodu a baru ve zlatokopecké oblasti Yellow Water Ground. Zde je hned při vstupu zkouší vyprovokovat opilec Jim, který se snaží Vinnetou donutit pít kořalku, ale Vinnetou si s ním rychle poradí. To sice ostatní rozdráždí, ale hostinský to zvládne uhladit. Navíc jim prozradí, že zde byl Allan Marshall a pošle je za zlatokopem Fredem Bullerem.

  Buller jim prozradí, že se k oběma Morganům přidal mulat Shelley, který nemá příliš dobrou pověst. Navíc se od něj dozví i směr, kudy se Allan vydal, ale poté jim Buller uprchne a zburcuje proti nim celou osadu a oni musí zmizet.

  Dojedou až do vesnice Šošonů, kde se Vinnetou a Sans-ear setkají se starým přítelem náčelníkem Ko-tu-chem a naleznou také mrtvého Allana a zajatého Freda Morgana. Společně s náčelníkem lapí ještě syna, ale než je stihnou potrestat, pokusí se oni dva o útěk, který ale napřežijou.

  Vinnetouova závěť

  Sharp-Eye

  Druhá část knihy začíná ve vlaku, kde Old Shatterhand potká zálesáka a utajeného policejního detektiva Sharp-eya, který nahání po západě lumpa Lewise Monka. Jedou spolu až k vykolejenému a vyloupenému vlaku, a jelikož jeden ze zločinců je právě Monk, vyráží v jejich stopách.

  Cestou narazí na Vinnetoua, který v této oblasti vyřizoval něco s Ogallaly, a společně bandu vyslechnou a zjistí, že se chystají přepadnout železniční stanici Echo na základě přesných informací od Monka, který vše na stanici vyzvěděl pod falešným jménem Daniels. Do karet jim hraje i to, že cestující vlaku, ve kterém jeli i Old Shatterhand se Sharp-eyem, upozornili osazenstvo stanice a mnoho z nich jelo na místo činu vyhledat stopy. Navíc si potvrdí domněnku, že s bělochy spolupracují i Ogallalové pod vedením náčelníka Ko-ilse.

  Všichni tři se samozřejmě rozhodnou stanici pomoct, a tak nechají na cestě vzkaz pro stopující železničáře, aby se rychle vrátili na stanici, a sami se tam vypraví. Cesta jim vede přes malou osadu Helldorf-Settlement, na kterou je upozorní zvon a píseň Ave Maria, kterou si obyvatelé před západem slunce zpívají.

  Na místě se jich ujímá osadník Willy Hillmann. Ten je pohostí a navíc jim i vylíčí, jak se sem přistěhovali v naději, že si k hospodaření pomohou nalezišti drahých kamenů a jelikož jsou ke trojici nesmírně milí, Vinnetou jim za zazpívané písně ona naleziště prozradí.

  Stanice Echo

  Když dojedou do stanice, zorganizují s pomocí účetního Farrella obranu a vyžádají si posily. Navíc se stihne vrátit i plukovník Rudge se stopujícím oddílem, takže následný útok snadno rozpráší. Dozví se ale od zraněných, že ustupující lumpové chtějí přepadnout osadu, ve které nocovali, a tak se za nimi s mnoha dobrovolníky ze stanice rozjedou.

  Místo osady najdou pouze trosky, ale pronásledují lumpy nadále v naději, že s sebou obyvatele osady vlečou jako zajatce. To jim potvrdí směr cesty, protože míří k obětnímu místu Ogallalů. Když na místo dorazí, připravují plán útoku a Vinnetou sdělí Old Shatterhandovi, že cítí, že dnes zemře. To se také stane, protože ho trefí kulkou jeden z indiánů. Ještě před svou smrtí prozradí Old Shatterhandovi, že na Nugget-tsilu, kde je pohřben Inču-čuna a Nšo-či, zanechal zakopanou svou závěť.

  Po Vinnetouvě smrti nedělá Old Shatterhand vůbec nic, nekomunikuje s lidmi a snaží se s ní vyrovnat. Když se jeho stav trochu zlepší, pomůže Hillmannovi a ostatním znovu vybudovat osadu a pak se vydává k Nugget-tsilu, aby vyplnil poslední vůli Vinnetoua.

  Setkání se Santerem

  Ačkoliv se snaží vyhýbat lidem, potká cestou tři zálesáky Payna, Claye a Summera. Od nich se dozví, že je vede vrah Inču-čuny a Nšo-či Santer, který je bere na zlatokopeckou výpravu na Nugget-tsil a zrovna odbočil do vesnice Kiowů ke svému příteli Tanguovi.

  Old Shatterhand jim navypráví, že se jmenuje Jones, loví zvířata do pastí a nechá se naverbovat k nim. Když dojedou na Nugget-tsil, využije nestřežené chvíle a vykope závěť, ale během čtení ho vyruší Santer, který ho drží na mušce. Zavolá na Payna, aby ho svázal, jenže jakmile se Payne dostane mezi ně, odhodí ho Old Shatterhand tak, že srazí Santera, kterého pak stačí omráčit a zbylé tři si vzít na mušku.

  K jeho smůle si ale Santer s sebou přivedl i početnou skupinu Kiowů, kterou vede Pida a která ho snadno zajme. Old Shatterhand ale chytře zastaví početný útok tím, že se dobrovolně vzdá Pidovi. Tím ušetří všechny indiány a navíc si zajistí Pidovu ochranu.

  Když dojedou do vesnice Kiowů, setká se Old Shatterhand s Tanguou, který je nadšený, že ho bude moct postavit k mučednickému kůlu. Santer se pokusí získat Vinnetouovu závěť, to ale Pida nedovolí a schová si ji do svého medicinového váčku.

  Zatímco čeká uvázaný Old Shatterhand na den, kdy má být usmrcen, zalíbí se Kakho-otso, dceři důležitého Kiowi Sus-homašiho. Ten mu nabídne život výměnou za to, že si jeho dceru vezme. To ale Old Shatterhand odmítne.

  Později, když se Pida vydá na lov, přichomýtne se k zajatci Santer s Vinnetouovou závětí, kterou ukradne z Pidova stanu. Vysměje se mu a uteče. U krádeže také omráčí Pidovu ženu, kterou indiánský medicinman prohlásí za mrtvou. Old Shatterhand ji ale probere a navíc si do rukávu zastrčí nožík.

  Stíhání zločince

  Do vesnice se vrátí Pida a zjistí, co se stalo a nabídne Old Shatterhandovi, aby jel s ním pronásledovat Santera. Když nevyslíší jeho žádost, aby jel jako svobodný muž, Old Shatterhand to nepřijme a za záchranu jeho ženy vyžaduje pouze svobodu pro tři bývalé Santerovi společníky, které mezitím indiáni zajmou.

  Díky noži, který si uschoval v rukávu, se osvobodí a díky pomoci Kakho-oka dostane také své zbraně a vydává se po stopách Pidy a Santera. Narazí na početný oddíl Apačů a na Pida s jeho družinou. Pro Kiowy u Apačů zajistí milost a se svými apačskými přáteli Jato-kou a Til-latou, s Pidem a několika apačskými bojovníky pokračují za Santerem.

  Zastaví se v apačském pueblu, kde zjistí, že starý náčelník Into prozradil Santerovi, který se prokázal Vinnetouovou závětí, kde najde místa, která Vinnetou popisuje ve své závěti jako úschovnu zlata, a navíc ho vybavil zásobami a dal mu čerstvého koně.

  Když dojedou na místo, kde Vinnetou uschoval zlato, najdou Santera, který si je drží na mušce. Před očima jim roztrhá závěť a vysmívá se jim, ale Vinnetou počítal s tím, že by se někdo mohl závěti zmocnit, a tak volí slova tak, aby je všichni kromě Old Shatterhanda špatně pochopili a místo zlata se explozí sami zabili. To se stane i Santerovi, který se pokoušel odstřelit skálu, která se s ním ale utrhne a uvězní ho pod vodou. Spolu s ním je ale ztracena i závěť.

  Napsal Tomáš Volf

  © 2014 Tomáš Volf