Mayovky

 • Úvodní stránka
 • Knihovna
 • Lexikon postav
 • Filmografie
 • O webu a autorech
 • Ben New Moon

  Stručný popis

  Nepříliš zkušený poctivý a ochotný westman, který byl v minulosti podveden a zraněn výbuchem střelného prachu, takže má spálený skoro celý obličej. I přes své neblahé zkušenosti nemá z ničeho strach.

  Z pohledu autora

  Čtvrtý zavalitý, urostlý chlapík širokých ramen s obličejem připomínajícím rysy černošské tváře. Tento muž měl klobouk hluboko stažený do čela, a když zaklonil hlavu nebo posunul klobouk poněkud do týlu, bylo vidět, že jeho pleť až ke kořenu nosu je vysloveně červená. Bezpochyby si zohavil obličej při výbuchu střelného prachu. Znetvořená tvář však nebudila nijaký odpor, spíš si každý, kdo pohlédl do jeho světlých očí, řekl, že má před sebou správného, dobromyslné-ho chlapíka.

  Ukázka z díla

  Ať přijdou! Žádnému jsem nikdy neublížil, nu, a kdyby bylo nutné se bránit, přičichl jsem už dost důkladně ke střelnému prachu.

  Výskyty postavy

  Napsal Tomáš Volf

  © 2014 Tomáš Volf