Mayovky

 • Úvodní stránka
 • Knihovna
 • Lexikon postav
 • Filmografie
 • O webu a autorech
 • Duch Llana Estacada

  Základní informace

  V originále: Der Geist des Llano Estacado
  První vydání: 1890
  Oblast: Western

  Česká vydání

  • 1889 Josef R. Vilímek, Praha
  • 1895 Josef R. Vilímek, Praha
  • 1907 Josef R. Vilímek, Praha
  • 1908 Josef R. Vilímek, Praha
  • 1923 Vojtěch Šeba, Praha
  • 1933 Toužimský a Moravec, Praha
  • 1934 Toužimský a Moravec, Praha
  • 1941 Toužimský a Moravec, Praha
  • 1959 SNDK, Praha
  • 1966 SNDK, Praha
  • 1970 Albatros, Praha
  • 1989 Olympia, Praha
  • 1991 A-MOR Hanácké nakladatelství, Vyškov
  • 1991 Český literární klub
  • 1995 Návrat, Brno
  • 1995 Toužimský a Moravec, Praha

  POZOR! Následující text vyzrazuje obsah i zápletky díla!

  Helmersova farma

  Na začátku děje putují Hobble Frank a černoch Bob na vyhlášenou Helmersovu farmu, když vtom jim cestu zkříží neznámý jezdec. Zavolají na něj a zjistí, že se jmenuje Bloody Fox. Nabídne jim společnou cestu, protože mají stejný cíl. Cestou jim vypráví o své strašné minulosti, kdy mu ještě jako dítěti vyvraždili bandité z pouště celou rodinu a on sotva přežil.

  Když dojedou na farmu, dočkají se u farmáře díky své pověsti i doporučení od Bloody Foxe skvělého přivítání. John Helmers je navíc, stejně jako Frank, bývalým lesníkem z Německa, a tak si mají mnoho co vyprávět.

  Zatímco se Bob stará s černým sluhou Herkulem o koně, přijíždí na farmu další návštěvník, který se představí jako mormon Tobiáš Bohuslav Burton. Farmář brzy odhalí, že je obelhává, že cestuje pěšky, ale nechává to být a dává mu skromné pohoštění. Když se ale od koní vrátí Bob, pozná v mormonovi zloděje Wellera, který před časem okradl jeho pána lovce medvědů Baumana. Jelikož ale Holmers odmítne na svém pozemku násilí a Bob nemůže své tvrzení dokázat, sedá si, aby ho měl na dohled a hlídá ho.

  Zatímco Helmersova žena Barbora připraví všem jídlo, přijíždí na farmu další návštěvník, a to známý stopař a bavič Juggle Fred. Ten se rychle připojí k živé zábavě a vypráví o skupině hledačů diamantů, které má převádět přes poušť.

  Chvíli po něm přijde na farmu Mexičan, který se nechová příliš zdvořile a navíc ani jemu neprojde lež o tom, že cestuje pěšky. Sedne si k mormonovi a ptá se ho, kde vězí, že ostatní čekají. Ten mu vysvětlí situaci, ale než stačí něco podniknout, všimne si Bloody Fox jeho pušky a prohlásí ho za vraha. Dokáže to dokonalou znalostí pušky i jména původního majitele, které je na ní vyryto. Jelikož se jednalo o jeho přítele, vynutí si se zlodějem souboj, ze kterého se Mexičan pokusí uprchnout, ale mladík ho střelí přesně do čela. Celé události využije mormon ke svému útěku.

  Šiba-big

  Ve stejnou dobu vjíždí do pouště na západě známá dvojice Tlustý Jemmy a Dlouhý Davy. Zaslechnou ve své blízkosti výstřel, a když k místu dojedou, najdou kromě mrtvého zohaveného bělocha a mrtvého koně ještě skupinu šesti mužů, kteří se u místa neštěstí snaží něco zjistit. Představí se jako hledači diamantů, kteří se mají na farmě spojit s Juggle Fredem, a jejich vůdce Gibson má od začátku setkání podezření, že právě tito lovci jsou vrazi.

  Oni ale brzy ze stop vyčtou, jak se vše událo, a vše skupině poví. Zjistí, že na toto místo přijeli dva indiáni pronásledovaní bělochy, přičemž jeden byl raněný. Běloch zastřelil koně zraněného indiána, který se svalil do písku a zůstal ležet. Druhého netrefil, ale on předstíral mrtvého, aby se k němu běloch přiblížil. Když se tak stalo, zastřelil ho a oba utekli. Když bělocha dojelo pět jeho společníků, zohavili mu tvář, aby ho nikdo nepoznal a nemohl ho s nimi dávat dohromady.

  Skupina zelenáčů tomu nechce příliš věřit, ale jelikož jich je víc, jedou na farmu spolu. Cestou narazí právě na oněch pět bělochů, kteří ztratili stopu indiánů. Zatímco Jemmy a Davy naoko stopu hledají a ve skutečnosti vytváří falešnou, přesvědčí pět cizinců pod vedením Stewarta, hledače diamantů, že Davy, Jemmy, Fred i Helmers jsou členy zločinecké bandy, a poradí jim, aby se přidali k přistěhovalcům, kteří přes Liano táhnou. Ti tomu uvěří a odjedou.

  Oba lovci vyřídí se zbylými pěti věc rychle, a to namířenými kolty. Řeknou jim, že vědí, že jsou jen vrazi a lupiči a zaženou je po špatné stopě. Sami se pak vydají za indiány. Když je najdou, žije už jen mladší z nich, který se jmenuje Šiba-big. Jeho otec, náčelník Komančů, Tevua-šohe podlehl zranění, a tak mladíkovi oba westmani slíbí pomoc při dopadení zločinců.

  Falešný důstojník

  Po těchto událostech se na farmě objeví kapitán Gordon Benyon, který zde chce přespat a prozkoumat oblast pro dragounské oddíly, které mají chránit poušť. Kromě Hobble Franka mu všichni uvěří a je vlídně přijat. Bohužel pro něj ale přijíždí na farmu i Old Shatterhand, který jede zrovna ze stejné pevnosti jako údajně on. Několika otázkami odhalí, že je podvodník, ale on si stále stojí za svým a jde si do domu pro své dokumenty. Uprchne ale zadem a ujíždí, ovšem s lovci v patách.

  Při jeho pronásledování se všichni setkají právě s Davym, Jemmym i Šiba-bigem a najdou také jednu z podzemních skrýší banditů, a to včetně uniformy, do které byl údajný kapitán převlečen. Rozhodnou se přenocovat a Old Shatterhand se vrací na farmu pro čerstvé koně a zásoby.

  V noci kolem nich zuří bouře i s tornádem, ale jim se naštěstí nic nestane. Ovšem díky rozdílným teplotám vzduchu po bouřce se na obloze zrcadlí postava pověstného ducha LIana Estacada a skupina neznámých jezdců, která ho pronásleduje. V tu dobu už se vrátí Old Shatterhand a poté, co zjevení ducha vysvětlí, rozhodne se vyjet mu na pomoc. Když se s duchem minou, ohradí se, že pomoc nepotřebuje a ujede. Old Shatterhand přesto chytí prvního pronásledovatele do lasa a zbytek před neznámým nepřítelem raději uteče. Z chyceného muže se vyklube bývalý důstojník a Stewart v jedné osobě. Šiba-big si ho vymůže jakožto vraha svého otce pro sebe. Dá mu nůž a koně a sám, se stejnými pomůckami, ho dožene a zabije.

  Všichni proti supům pouště

  Zatímco na poušti zuří bouře, přijíždí k ní čtveřice mužů z opačné strany. Tito muži jsou přátelé Falser, Polter, Blount a Ben New Moon. Společně chtějí projít pouští a dostat se do Dallasu. Na cestě je doženou dva Mexičani, kteří se představí jako bratři Carlos a Emilio Pellejové. Tvrdí jim, že jsou vrchními vaquery na nedalekém statku a že jedou pro svého zaměstnavatele vyzvednout peníze. Jelikož mají stejnou cestu, rozhodnou se cestovat společně.

  Cestou, v místě ideálním k odpočinku, narazí na lovce medvědů Baumana, jeho syna Martina a Vinnetoua. Ti se chtějí spojit s Old Shatterhandem a ostatními lovci. Bauman s Vinnetouem brzy odhalí, že oba Mexičani o své práci lžou a že jsou také členové Supů pouště, což ale drží v tajnosti.

  K jejich táboru se připlíží komančský zvěd, kterého Vinnetou zpozoruje, zajme ho, ale následně propustí a dovolí mu přivést zbytek Komančů, se kterými přijel. Jejich vůdci vysvětlí, kdo jsou oba Mexičani a vtáhnou je do předstírání.

  V noci se oba bratři vytratí a druhý den jedou všichni po jejich stopách. Ty je dovedou až k Old Shatterhandovi a ostatním a také k Bloody Foxovi, který chtěl dopravit vodu ze své skryté oázy žíznícím osadníkům zavedeným hluboko do pouště, což mu ale bandité překazili.

  Společně připraví na lupiče past, za které nikdo neunikne. Většina se vzdá a Tobiáše Bohuslav Burton nebo také Stealing Fox, se kterým, jak se ukáže, má nevyřízený účet skoro každý, žene při útěku koně tak, že z něj spadne a zlomí si vaz.

  V oáze Bloody Foxe se Bob setkává se svou matkou Sannou, se kterou byli odloučeni od jeho dětství, a rozhodne se v oáze zůstat. Vychází také najevo, že duchem Llana Estacada není nikdo jiný než mladík Bloody Fox, který sice prohlásí, že s činností ducha končí, ale oázu, kterou používal jako svůj opěrný bod, neopustí.

  Napsal Tomáš Volf

  © 2014 Tomáš Volf