Mayovky

 • Úvodní stránka
 • Knihovna
 • Lexikon postav
 • Filmografie
 • O webu a autorech
 • Old Surehand II

  Základní informace

  V originále: Old Surehand II
  První vydání: 1896
  Oblast: Western

  Česká vydání

  • 1902 Josef R. Vilímek, Praha
  • 1908 Josef R. Vilímek, Praha
  • 1927 Vojtěch Šeba, Praha
  • 1931 Toužimský a Moravec, Praha
  • 1971 Albatros, Praha
  • 1984-1985 Olympia, Praha
  • 1992 Albatros, Praha
  • 1994 Olympia, Praha
  • 2006-2010 Návrat, Brno

  POZOR! Následující text vyzrazuje obsah i zápletky díla!

  Jefferson City

  Po patáliích s Old Wabblem a generálem vyráží Old Shatterhand a Vinnetou do města Jefferson City ve státě Missouri, kde by měli v bankovním závodě Wallace a Comp sehnat čerstvé informace o Old Surehandovi. Vinnetou do města se svým bílým bratrem nevstupuje, protože si na městský život nemůže vzniknout, a tak vše potřebné musí Old Shatterhand vyřídit sám. Ubytuje se v penzionu u matky Thickové. Jedná se o podnik proslulý po celém divokém západě.

  Zatímco sedí v lokále, vtrhne dovnitř skupina opilých výtržníků vedená Tobym Spencerem. Pijí jako o závod a vyvolávají hádky, až dojde i na bitku s Old Shatterhandem. Ten je rychle zneškodní, donutí je zaplatit útratu a s revolverem v ruce je vyprovodí z lokálu. Než rvačka vypukne, dozví se, že tato skupina se má spojit s generálem Douglasem a plánuje obírat zlatokopy v Coloradu.

  Druhý den navštíví Old Shatterhand banku a od šéfa firmy Wallace se dovídá, že se s Old Surehandem minuli o tři dny. Dozvídá se také, že po Danu Ettersovi, po kterém Old Surehand pase, nebyla ve Fort Terrelu ani stopa. V průběhu jejich rozhovoru navštíví banku generál a nechá si proplatit šek na 5 000 dolarů. Old Shatterhand si ho bohužel všimne pozdě a generál se mu ztratí v ulicích města.

  Po návrtu k matce Thickové se Old Shatterhand usadí a sleduje příchod dvou mužů. Poznává v nich své přátele Pitta Holberse a Dicka Hammerdulla. Ti se usadí, Shatterhanda si nevšimnou a brzy si získávají společnost svým vyprávěním. Mezi hosty je také jejich přítel policista Treskow, a tak vykládají, jak získali spoustu peněz a jak s nimi plánují naložit. Podle jejich slov si je zaslouží dáma, která se Pitta ujala jako malého a vychovala ho. Pokud by již nebyla na živu, měli by peníze dostat její potomci. Treskow, zřejmě díky zkušenostem ze své práce, klade důraz na jejich opatrnost, načež se oni brání, že peníze mají u sebe v kožené tašce, čili je mají stále pod dohledem. Když se toto tvrzení značí demonstrovat, vytáhnou z tašky pouze noviny.

  Okamžitě se strhne mela dotazů, vyjádření soustrasti i rad, ale do toho se už zapojí i Old Shatterhand. Logicky vysvětlí, že peníze jim ukradl v přechozí ubytovně u Hilleye generál Douglas a hned si jeden jejich šek nechal proplatit. Po vyřízení nejdůležitějšího nasedá nyní pětičlenná skupina (Old Shatterhand, Vinnetou, Pitt Holbers, Dick Hammerdull a Treskow) na parník a odjíždí do Kansas City. Tam se skupina přeptává ve vinárně u Petra Lebruna na Old Surehanda, jak jim poradil Wallace, ale tam jim pouze řeknou, že zde byl a že se mají zeptat na Fennerově farmě za městem.

  Osagové, Čejeni a Old Wabble

  Když na farmu dojedou, setkají se nejen s farmářem a jeho rodinou, kteří jim poradí, kudy pokračovat, ale i s Old Wabblem. Ten je urazí a se svou skupinou zálesáků odjíždí, ale v noci se vrací a pokouší se ze zálohy přes okno zastřelit Old Shatterhanda. Toho zachrání jen skvěle vyvinuté smysly a blesková reakce Vinnetoua. Dva muží z Old Wabblovy skupiny za tuto noční akci zaplatí životem a on sám je zajat. Old Shatterhand mu ale udělí milost a nechává ho jet.

  Skupina dále pokračuje a dojede k malému lesíku, kde nalezne kopí zaražené do stromu. Ukryjí se na příhodném místě a vypraví se na výzvědy. V tomto lese si dává sraz Old Wabble s náčelníkem Osagů Šahko-mattem. Vinnetou s Old Shatterhandem je vyposlechnou a zjistí, že Osagové plánují přepad místních farem a Old Wabble jim se svými kumpány dělá špeha. Vyslechnou také plán, jak mají být zadrženi a zneškodněni, který ale překazí tím, že oba omráčí a zajmou je.

  Vinnetou se vypraví na Fennerovu farmu, jejíž obyvatele varuje. Když se vrátí k ostatním, odpojí se Old Shatterhand a Dick Hammerdull od ostatních a vydávají se na místo, kde vyčkávají svého náčelníka bojovníci Osagů. Přijíždějí za strašného nečasu, ale to jim velmi pomůže, protože zjistí, že Osagové zajali Vinnetouova a Shatterhandova přítele Apanačku. Během tradičního bizoního tance, kdy je pozornost indiánů rozptýlena, osvobodí Karel Apanačku a všichni tři v bouřce mizí daleko mimo dosah pronásledovatelů.

  Poté, co se obě skupiny spojí v jednu, je Old Wabble bez svých zbraní a koně propuštěn. Nese to těžce, ale s několika drzými námitkami mizí v prérii. Šahko-mattovi je přislíbena svoboda, on se ale díky přítomnosti Apanačka dozví o Danu Ettersovi, rozhodne se zůstat se skupinou a vydat se po jeho stopách, protože on jeho kmen okradl a několik bojovníků zavraždil. Ke svému kmeni vysílá svého zástupce Honskeh-nonpeha, které zajal Vinnetou s Pittem a Treskowem.

  Lovci se vydávají dále a narazí na kovboje Bella, který je nasměruje na Harbourovu farmu, kde kromě nich údajně přespává lékař s pacientkou, ale již spí a nepřejí si být rušeni. Hosté se s rodinou farmáře veselé baví, když vtom se medicinman Komančů Tibo-taka pokusí Old Shatterhanda oknem zastřelit. Než se osazenstvo farmy k něčemu zmůže, je medicinman již pryč a oni zjišťují, že to on se vydával za lékaře. Zároveň z toho plyne, že není indián, nýbrž se za indiána pouze maskoval.

  Když se všichni uklidní, ukládají se ke spánku, ale Old Shatterhand nemůže usnout, a tak se vydává na procházku. Narazí na peóny hlídající koně a společně spatří, jak se k farmě plíží skupina Čejenů. Napodobením křiku orla upozorní Karel Vinnetoua a ten probudí všechny uvnitř farmy. Čejeni se nahrnou před dveře farmy a tam v neorganizovaném chumlu zůstanou, protože počítali s hladkým přepadem. Místo toho s nimi ale začne mluvit Vinnetou a mezitím se zezadu přiblíží Old Shatterhand, přiskočí k jejich náčelníkovi Vič-panahkovi, chytne ho a s pomocí svého pokrevního bratra ho vtáhne dovnitř.

  Čejeni jsou tak zaskočeni touto opovážlivostí, že nestihnou zareagovat a tak se jejich vůdce ocitá v zajetí. Pod pohrůžkou zničení svého medicínového váčku prozradí, že potkal medicinmana, který mu oznámil, že na farmě se nachází Šahko-matto a Čejeni se ho chtějí zmocnit. Kromě něj chtějí ukořistit ještě Apanačku, kterého si vyžádal medicinman. Nakonec se v beznadějné situaci vzdá a se svým kmenem odtáhne.

  V zajetí

  Na další cestě se skupina rozhodne utábořit se na vhodném místě u pramene, kde narazí na indiána nazývaného Kolma-puši. Ten nepatří k žádnému kmeni a vypráví se o něm, že ho na zem seslal sám Manitou. Na tomto místě se i s ním uloží ke spánku, ale v noci je přepadne skupina trampů s Old Wabblem vedená trampem Coxem a všechny zajmou. Jediný Kolma-puši chybí.

  Old Wabble za zdařilé zajetí indiánu, kteří podle jeho slov znají bonanzy se zlatem, vyžaduje život Old Shatterhande, ale Vinnetou chytře tvrdí, že již cestu k nalezišti zapomněl, ale že Old Shatterhand ji zná. Tím mu alespoň dočasně zachrání život. Hned první noc se k zajatcům připlíží Kolma-puši a uklidní Karla i Vinnetoua, že je bude sledovat a v příhodnou chvíli je osvobodí.

  Mezi trampy objeví Dick s Pittem potomky Pittovy tety, Hoseu a Joela Holbersovi. Zjišťují, co jsou zač a řeknou, že by jim stejně žádné peníze nepředali. V průběhu cesty se pak opět střetnou s medicinmanem. Ten ve vzteku prozradí další část tajemství kolem sebe, své ženy, Apanačky a Old Surehanda. Apanačka si chce promluvit se svou matkou, v čemž mu medicinman brání, u čehož mu asistuje Old Wabble. Toho Apanačka s pomocí svého koně srazí tak, že si Old Wabble zlomí ruku o pušky, které sebral Old Shatterhandovi. Po tomto incidentu mu je vrátí, což se mu hodí, protože později se konečně rozhodne Kolma-puši své přátele osvobodit, spící trampy zajmou a uštědří jim jako trest výprask.

  Po rychlém přesunu, který je dostal z dosahu trapperů, se utábořili a vše se zdálo být konečně v klidu. Místo toho se ale k jejich tábořišti přiblížila další skupina nekalých živlů pod vedením Tobyho Spencera, který měl na Old Shatterhanda vztek ještě z Jefferson City. Ze zálohy po něm vystřelí, ale trefí ho pouze do nohy, načež všichni odjedou.

  Po léčitelském zákroku Vinnetoua pokračuje skupina v cestě a dojíždí na usedlost kováře Allisona, kde stejná skupina trampů, která Old Shatterhanda postřelila, šikanuje její majitele a usedlost jim ničí. Lovci je zajmou a postaví před soud, který by jistě skončil hrdelním trestem, kdyby všechny pokusy o jeho prosazení Old Shatterhand neblokoval. Nakonec Allison ustoupí a místo trestu smrti se spokojí se soubojem s Tobym s kovářskými kladivy. Díky své rozvaze a umu s tímto nářadím se mu podaří roztříštit Spencerovi lopatku a tím mu zamezí v dalších lumpárnách. Po tomto dobrodružství přepadne Old Shatterhanda horečka ze zranění, a tak jsou všichni nuceni u kováře na několik dní zůstat.

  Lov medvědů

  Když se s ním rozloučí, pokračují do Skalistých hor, kde projedou Údolím šedých medvědů. Je to jedno z mála míst, kde se medvědi zdržují ve větším počtu, protože zde mají dost místa i potravy. Bohužel nemají čas na lov, a tak pouze projíždí dál. Narazí ale na skupinu Utahů pod vedením Tusahga-sariče a zjistí, že zajala Old Surehanda, kterého se snaží dohnat. Dalším sledováním zjistí, že Old Surehand během svého přepadení zabil dva indiány. Za každého musí Utahům přinést dvě medvědí kůže, a to během dvou dnů.

  Když ho pustí do údolí, spojí se s ním jeho přátelé a pomůžou mu všechny medvědy ulovit. Když dostanou kůže k indiánům a Old Surehand je předá, strhne se hádka o jeho propuštění. Do té zasáhnou ukrytí lovci a překvapené indiány zajmou. Druhý den je pouští, ale jsou jimi upozorněni, že se nevidí naposledy.

  Pokračují v cestě a přijíždějí k jezeru, kde se utáboří a vidí dva ohně. K jednomu se připlíží a spatří trampy s Old Wabblem, kteří mají v zajetí generála. Při návratu narazí na plížící se Utahy, ale vyhnou se jim. Utahové se před generálovým zajetím s ním spojí. Osvobodí ho, trampy povraždí a skalpují a Old Wabbla vklíní do odshora rozseklého stromu jako do skřipce. Když se k němu lovci dostanou a vysvobodí ho, můžou už jen přihlížet, jak umírá. Ve vzteku od sebe odhání Old Shatterhanda, ale když zaslechne, že pro něj připraví hrob, zděsí se, začne prosit za odpuštění, blouzní a umírá.

  Příbuzenské vztahy

  Old Surehand se o samotě baví s Old Shatterhandem a oznamuje mu, že plánuje po anglicku zmizet. Old Shatterhand mu nabízí pomoc, ale on ji nepřijme, přesto mu ale vyzradí mnoho ze svých tajemství. Druhý den, když už je Old Surehand pryč, se vydává skupina dále a narazí na skupinu zlatokopů, která zajala Kolma-pušiho. Nejdříve předstírají, že mají jen zájem o to, co indián provedl, ale během chvíle na zlatokopy míří pušky a indián je velmi rychle bez průtahů propuštěn.

  Když zlatokopové odjedou, začne Old Shatterhand rozplétat tajemné klubko související s Old Surehandem. Potvrdí se jeho domněnky, že Kolma-puši je žena v přestrojení, která se jmenuje Tehua Benderová a kromě manžela ztratila také syny. Ti ale žijí a hned jí jednoho – Apanačku – představuje. Po šťastném shledání se konečně dovídá celý příběh o tom, jak Dan Etters a Thibaut narafičí na muže Bendera, na ni i jejího bratra důkazy o padělatelství peněz. Všichni tři jsou odsouzeni a zavřeni do vězení. Podaří se jim ale uplatit dozorce (bankéř Wallace), který jim pomůže k útěku, kromě manžela Tehuy, který ve vězení zemře. Nejdříve vyvede z žaláře bratra Dericka, který na poslední chvíli překazí svatbu mezi Thibautem a zmanipulovanou Tokbelou (Apanačkova domnělá matka Tibo-vete). Dericka ale později v přesile zabijí právě kousek od místa, kde se celá skupina nachází. Poté, co se Tehua dostane z vězení, objíždí svět přestrojená za indiána, aby vypátrala své syny. Když je ale neúspěšná, zůstává v těchto končinách a doufá, že se zločinec jednou vrátí na místo zločinu.

  Po šťastném shledání narazí na Thibauta s Tokbelou, kterého zajmou a Šahko-matto si s ním vynutí souboj, v němž je Thibaut zastřelen. Před Ďáblovou hlavou, místem, kde byl zabit Derick, táboří skupina Utahů ze Skalistých hor, která opět zajala Old Surehanda. Díky dobré taktice a známosti Tehuy s Černým psem se podaří znovu ho ze zajetí dostat a zjistit, že nahoře na skále je generál Douglas alias Dan Etters. Když skupinu lovců při sestupu spatří, snaží se o útěk, ale v nebezpečné honičce se pod ním uvolní kámen a on se zřítí do propasti, což nepřežije. Old Shatterhand může Tehue představit i druhého syna, Old Surehanda, čímž příběh končí.

  Napsal Tomáš Volf

  © 2014 Tomáš Volf