Mayovky

 • Úvodní stránka
 • Knihovna
 • Lexikon postav
 • Filmografie
 • O webu a autorech
 • Syn lovce medvědů

  Základní informace

  V originále: Der Sohn des Bärenjägers
  První vydání: 1890
  Oblast: Western

  Česká vydání

  • 1888 Josef R. Vilímek, Praha
  • 1892 Josef R. Vilímek, Praha
  • 1907 Josef R. Vilímek, Praha
  • 1908 Josef R. Vilímek, Praha
  • 1922 Vojtěch Šeba, Praha
  • 1927 Vojtěch Šeba, Praha
  • 1933 Toužimský a Moravec, Praha
  • 1934 Toužimský a Moravec, Praha
  • 1940 Toužimský a Moravec, Praha
  • 1958 SNDK, Praha
  • 1964 SNDK, Praha
  • 1969 Albatros, Praha
  • 1987 Olympia, Praha
  • 1991 A-MOR Hanácké nakladatelství, Vyškov
  • 1993 Olympia, Praha
  • 1995 Toužimský a Moravec, Praha
  • Syn lovce nedvědů 1997 Návrat, Brno
  • 2011 Albatros, Praha

  POZOR! Následující text vyzrazuje obsah i zápletky díla!

  Zajati Šošony

  Příběh začíná putováním Dlouhého Davyho a Tlustého Jemmyho, během kterého narazí oba lovci na stopy indiána. Jedou po nich a brzy potkají skupinu bělochů v čele s Walkerem, kteří indiána zajali. Přijedou k nim jakoby nic, ale brzy jim dají jasně najevo, že by indiána měli pustit.

  Když už to vypadá, že se strhne bitva, objeví se v křoví dvě pušky neznámých mužů, kteří se připojují k Davymu a Jemmymu. Společně rozeženou skupinu a osvobodí indiána. Dvojice v křoví se představí jako Martin Baumann a Hobble Frank. Osvobozený indián Vohkadeh má štěstí, že je potkal. Jakmile odjedou k nim do srubu, poví jim, jak Martinova otce zajali Ogallalové a chtějí ho umučit na hrobu svých náčelníků.

  Vydají se mu samozřejmě spolu s jejich černým přítelem Bobem na pomoc, ale cestou narazí na zvláštní stopy podobné slonovi. Jemmy s Frankem je jedou prostudovat, zatímco ostatní jedou dále najít vhodné místo k táboření. Stopy na místě zanechal kůň Old Shatterhanda, kterému majitel přivázal na kopyta rákosovou obuv. S oběma lovci se seznámí a varuje je před tábořícími Šošony. Ti také oba lovce cestou ke svým zajmou, a tak se Old Shatterhand spojí s Vinnetouem a jejich přáteli a plánují jejich osvobození.

  V noci se připlíží k indiánskému ležení a unesou náčelníka Tokvi-teye a shodou okolností i jeho syna Moh-awa, který stál na hlídce. Přimějí je k vykouření dýmky míru a zachrání tak oba lovce a navíc získají spojence pro osvobození medvědobijce.

  Cesta za Baumanem

  Při pronásledování Ogallalů je začne sledovat skupina Upsaroků, které shodou okolností právě tito Ogallalové ukradli medicínové váčky. Obklíčí je, a aby se vyhnuli krveprolití, svedou Old Shatterhand a Vinnetou souboj s náčelníkem Kanteh-pehtou a dalším bojovníkem Makin-oh-punkrehem. Oba je porazí, a tím, že jim udělí milost, v nich získají další spojence.

  Zatímco jim plán osvobození skvěle vychází a vše odpovídá jejich odhadům, nemůže už Martin vydržet čekání a nejistotu, jestli je jeho otec stále naživu, a tak přemluví Jemmyho, Davyho, Vohkadeha a Franka k utajené výpravě, která má za cíl nenápadně zjistit, jak na tom jeho otec je.

  Výprava se nezdaří a všichni jsou zajati. Naštěstí Old Shatterhand uhodne, co se stalo a sleduje s Bobem jejich stopy. Když dorazí Ogallalové na místo, chtějí jako první obětovat Vohkadeha a Martina, ale nevědí, že už jsou v tu dobu obklíčeni indiány i bělochy, a tak místo vraždy sami prchají.

  Šťastný konec

  Jako poslední šanci uchopí náčelník Ogallalů Hong-peh-te-keh uzdu koně, na kterém je přivázán lovec medvědů. Tento plán mu ale překazí Hobble Frank, který ho nejen zbaví zajatce, ale také ho přemůže a omráčí.

  Když se náčelník probere, pokouší se o útěk. Jediný, kdo ho stačí pronásledovat, je Martin, který chce pomstít útrapy svého otce. V krkolomném závodě se náčelník zřítí do bahnitého jícnu a indiáni se poté vzdají.

  Napsal Tomáš Volf

  © 2014 Tomáš Volf